ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بز بومی سیستان و بلوچستان

بز بومی سیستان و بلوچستان ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 10:14:39 AM

جثه بزرگ که در نتیجه آن بز بومی سیستان و بلوچستان در شرایط مساعد توان بالایی در تولید شیر خواهد داشت.

عناوین اصلی