• اسب نژاد دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood)

  اسب نژاد دنیش وارم بلاد

  اسب دنیش وارم بلاد (Danish Warmblood) یکی از اسب‌های مخصوص ورزش‌های سوارکاری مدرن به خصوص رشته‌های نمایش سوارکاری، نمایش پرش و مسابقات سه روزه است.

 • اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse)

  اسب نژاد فردریکس بورگ

  مرکز پرورش اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse) توسط کینگ فردریک دوم در سال 1560 میلادی یعنی پس از فردریک بورگ تاسیس شد که وی به عنوان پرورش‌دهنده اسب‌های ممتاز برای درباریان اروپایی مشهور بود.

 • اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse)

  اسب نژاد ژوتلند

  اسب نژاد ژوتلند (Jutland horse) یک اسب سنگین دانمارکی است که به غیر از پهن‌شدگی قسمت پایین اندام‌های حرکتی شباهت زیادی به نژاد انگلیسی سافوک پانچ دارد.

عناوین اصلی