• اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse)

    اسب نژاد فردریکس بورگ

    مرکز پرورش اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse) توسط کینگ فردریک دوم در سال 1560 میلادی یعنی پس از فردریک بورگ تاسیس شد که وی به عنوان پرورش‌دهنده اسب‌های ممتاز برای درباریان اروپایی مشهور بود.

عناوین اصلی