ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی شارک جلبک خوار سیامی

ماهی شارک جلبک خوار سیامی ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 10:13:34 PM

ماهی شارک جلبک‌خوار سیامی بومی رودخانه‌های تایلند و آسیای جنوب شرقی هستند و یکی از بهترین گزینه‌ها برای کنترل جلبک محسوب می‌شوند.

عناوین اصلی