• ماهی شارک جلبک خوار سیامی

    ماهی شارک جلبک‌خوار سیامی

    ماهی شارک جلبک‌خوار سیامی بومی رودخانه‌های تایلند و آسیای جنوب شرقی هستند و یکی از بهترین گزینه‌ها برای کنترل جلبک محسوب می‌شوند.

عناوین اصلی