• ماهی سیلور شارک (Bala shark)

    ماهی سیلور شارک

    ماهی سیلور شارک (Bala shark) دارای باله و دم سفید یا طلایی و بدنی کشیده و خاکستری است که سبب ابهت بخشیدن به او می‌شود. با نام کوسه نقره‌ای نیز شناخته می‌شود و از ماهی‌های آب شیرین می‌باشد.

عناوین اصلی