ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ داشهوند

سگ داشهوند (Dachshund)

سگ داشهوند (Dachshund) ۱۳۹۶/۱/۴ 3:47:39 AM

سه نوع متفاوت در نژاد داشهوند وجود دارد: 1- نوع مو کوتاه، 2- نوع مو بلند، 2- نوع مو سیمی. به همراه تفاوت موها، اندازه آنها نیز متفاوت است. داشهوند بدنی عضلانی با پاهای کوتاه دارد. سرزنده و پرمحبت، شجاع و مغرور، تقریباً شلوغ و جدی.

عناوین اصلی