• سگ نژاد ردیژن ریج بک (Rhodesian Ridgeback)

    سگ نژاد رودیژن ریج‌بک

    سگ نژاد رودیژن ریج‌بک (Rhodesian Ridgeback) یک سگ شکاری بزرگ جثه، عضلانی و خوش‌ترکیب است. ردیژن ریج‌بک در شکار بسیار درنده اما در خانه آرام، مطیع و سر به زیر است.

عناوین اصلی