• خواص گوشت شتر و روانشناسی مصرف آن

    خواص گوشت شتر و روانشناسی مصرف آن

    از دیرباز مردم شهرنشین خوردن گوشت شتر را کنار گذاشته‌اند زیرا که به غلط معتقد بوده‌اند که گوشت شتر سفت و دیرپز بوده وارزش غذایی چندانی ندارد.

عناوین اصلی