ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید)

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:48:18 AM

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم)

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:44:44 AM

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید)

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:42:22 AM

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم)

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:34:13 AM

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک غیرقابل تنظیم (طرح بروسلوز)

سرنگ اتوماتیک غیرقابل تنظیم (طرح بروسلوز) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:32:17 AM

سرنگ اتوماتیک غیرقابل تنظیم (طرح بروسلوز) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید)

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:23:32 AM

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم)

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:19:23 AM

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

شرکت تولیدی پارس خاور

شرکت تولیدی پارس خاور ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ 12:37:58 PM

شرکت تولیدی پارس خاور تولید کننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، قرص‌خوران، مایع‌خوران، سرسوزن و سم‌چین است.

عناوین اصلی