ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

پارس خاور

سرسوزن فلزی

سرسوزن فلزی ۱۳۹۹/۳/۲۰ 1:12:29 PM

سرسوزن فلزی برای اتصال به سرنگ‌های اتومات، نیمه اتومات و... استفاده می‌شود. این محصول متعلق به شرکت تولیدی پارس خاور است.

سم چین

سم چین ۱۳۹۹/۳/۲۰ 1:01:55 PM

سم چین ابزاری است که جهت تراشیدن قسمت‌های سخت (دیواره تحتانی دیوار سم) استفاده می‌شود. این محصول متعلق به شرکت تولیدی پارس خاور است.

قرص خوران

قرص خوران ۱۳۹۹/۳/۲۰ 12:42:53 PM

برای سهولت مصرف قرص برای دام و جلوگیری از افتادن و هدر رفتن داروها، استفاده از تفنگ ساده و مطمئن قرص خوران ضروری و لازم می‌باشد. محصول متعلق به شرکت تولیدی پارس خاور است.

مایع خوران 15 سی سی

مایع خوران 15 سی سی ۱۳۹۹/۳/۲۰ 12:37:31 PM

یکی از پرکاربردترین ابزار دامپزشکی، دستگاه مایع خوران 15 سی سی است که برای خوراندن داروهایی که بصورت مایع موجود است، کاربرد دارد. این محصول متعلق به شرکت تولیدی پارس خاور است.

مایع خوران 25 سی سی

مایع خوران 25 سی سی ۱۳۹۹/۳/۲۰ 12:21:46 PM

یکی از پرکاربردترین ابزار دامپزشکی، دستگاه مایع خوران 25 سی سی است که برای خوراندن داروهایی که بصورت مایع موجود است، کاربرد دارد. این محصول متعلق به شرکت تولیدی پارس خاور است.

سرنگ چندبار مصرف دامی قفل دار

سرنگ چندبار مصرف دامی قفل دار ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:54:24 AM

سرنگ چندبار مصرف دامی قفل دار محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید)

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:48:18 AM

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم)

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:44:44 AM

سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید)

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:42:22 AM

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ نیمه اتوماتیک

سرنگ نیمه اتوماتیک ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:41:17 AM

سرنگ نیمه اتوماتیک محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم)

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:34:13 AM

سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک غیرقابل تنظیم (طرح بروسلوز)

سرنگ اتوماتیک غیرقابل تنظیم (طرح بروسلوز) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:32:17 AM

سرنگ اتوماتیک غیرقابل تنظیم (طرح بروسلوز) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید)

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:23:32 AM

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم)

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم) ۱۳۹۹/۳/۲۰ 11:19:23 AM

سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم) محصول شرکت تولیدی پارس خاور طراح و سازنده انواع شیرهای پلیمری بوده که در زمینه دامپزشکی تولیدکننده انواع سرنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

عناوین اصلی