ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب مارمانو

اسب نژاد مارمانو (maremmano horse)

اسب نژاد مارمانو (maremmano horse) ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 8:00:45 PM

اسب‌های نژاد مارمانو (maremmano horse) در منطقه توسکانی پرورش داده شدند و برای سوارکاری مرسوم در منطقه باتری یا گاوران مناسب هستند.

عناوین اصلی