• سگ بردر کولی (Border Collie)

    بردر کولی

    نژاد بردر کولی (Border Collie) سگی است با جثه‌ای متوسط، بسیار پر انرژی، معمولاً‌ رفتار خوبی با کودکان و سایر حیوانات خانگی دارد اما باید توجه داشت تا در کنار سگ‌های هم‌جنس خود قرار نگیرد.

عناوین اصلی