• ماهی آنجل نوار سیاه (Black Lace Angel)

    ماهی آنجل نوار سیاه

    ماهی آنجل نوارسیاه (Black Lace Angel) گونه‌ای از ماهی‌های آنجل است که دارای رنگ سیاه با باله‌های بلند می‌باشد که بر روی باله‌ها، نوارهای مشکی به زیبایی خودنمایی می‌کنند.

عناوین اصلی