ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بز مرخز

بز نژاد مرخز

بز نژاد مرخز ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 9:57:11 AM

منشأ بز مرخز استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و استان‌های کردنشین ترکیه و عراق بیشترین تمرکز جمعیت این بزهاست. در گذشته تعداد این بزها بسیار بیشتر از جمعیت فعلی آنها بوده است.

عناوین اصلی