ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عمل ترمیم پارگی سرپستانک در گاو

عمل ترمیم پارگی سرپستانک در گاو ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 7:01:13 AM

پارگی سرپستانک امری متداول در گاوهای شیری است. در پارگی‌هایی که مخاط سرپستانک سوراخ نشده است، زخم سرپستانک عموماً بسرعت ترمیم می‌شود. در پارگی‌هایی که مخاط سرپستانک سوراخ می‌شود، بخیه کردن ان لازم است.

عناوین اصلی