ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد داچ وارم بلاد (Dutch Warmblood)

اسب نژاد داچ وارم بلاد (Dutch Warmblood) ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ 11:12:13 PM

اسب داچ وارم بلاد (Dutch Warmblood) نتیجه اقدامات اصلاح نژادی با به دست آوردن موفقیت‌ها در سطح بین‌المللی در رشته‌هایی مانند نمایش سوارکاری، پرش و درشکه‌رانی است.

عناوین اصلی