• پاراتیفوئید در طیور

    پاراتیفوئید در طیور

    عفونت‌های سالمونلایی درتمامی نقاط دنیا در میزبان‌های بسیاری همچون حیوانات اهلی، وحشی و انسان باعث بیماری می‌شوند.

عناوین اصلی