ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تیفوئید مرغ

بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان

بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان ۱۳۹۷/۱۰/۶ 11:54:24 AM

میزبان‌های اصلی بیماری پلوروم و تیفوئید مرغان، ماکیان (مرغ و خروس) هستند. ولی پرندگان ندیگری نیز نسبت به عفونت حساس می‌باشند. این باکتری‌ها از پرندگان به ظاهر سالم نیز جدا شده است.

عناوین اصلی