• ماهی آنجل مرمری (Marble Veil Angel)

    ماهی آنجل مرمری

    ماهی آنجل مرمری (Marble Veil Angel) گونه‌ای از ماهی های آنجل است که دارای رنگ ترکیبی سفید، سیاه و زرد مرمری می‌باشد و همچنین دارای باله‌های کشیده و نازک است.

عناوین اصلی