• استریلیزاسیون توسط بخار تحت فشار اتوکلاو

  استریلیزاسیون توسط حرارت مرطوب تحت فشار اتوکلاو

  بخار تحت فشار (Autoclave) به مراتب درجه حرارت بیشتری تا جوشاندن فراهم می‌کند. از امتیازات اتوکلاو سرعت عمل، قابلیت نفوذ زیاد و درجه رطوبتی بالا است که تمام این‌ها موجب انعقاد پروتئین میکروب‌ها می‌شود.

 • روش های فیزیکی برای جدا کردن میکروارگانیسم ها

  روش‌های فیزیکی برای جدا کردن میکروارگانیسم‌ها

  سومین روش اساسی برای استریل کردن، جدا کردن فیزیکی میکروارگانیسم‌ها از موادی است که باید استریل گردند. بدین ترتیب این روش منحصر به استریلیزاسیون گازها و مایعات می‌گردد.

 • محلول گلوتارال 2درصد

  محلول گلوتارال 2درصد

  محلول گلوتارال 2درصد بهترین و تنها محلول ضدعفونی‌کننده انتخابی جهت استریلیزاسیون سرد است.

عناوین اصلی