ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

شناسایی مرغ های سالم از بیمار

شناسایی مرغ های سالم از بیمار ۱۳۹۷/۹/۲۵ 10:09:13 AM

یک مهارت مهم که همه سرپرستان سالن‌های مرغداری می‌باید داشته باشند، توانایی آنها در شناختن مرغ‌های سالم و مرغ‌های بیمار است.

عناوین اصلی