• بز نژاد تالی

    بز نژاد تالی

    پراکنش بز تالی استان هرمزگان مخصوصاً شهرستان‌های میناب، بندر لنگه، بندرعباس، بندر خمیر و جزایر قشم است.

عناوین اصلی