ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

درمان عفونت شاخ گاو

درمان عفونت شاخ گاو ۱۳۹۷/۹/۲۴ 9:48:26 AM

اکثر گاوداری‌ها به دلیل آسیب جدی شاخ گاو هنگام درگیری با دیگر دام‌ها و انسان‌ها اقدام به قطع کردن شاخ گاو می‌کنند. اگر شما قصد قطع کردن و بریدن شاخ گاو ندارید هر آن ممکن است با شکستگی شاخ گاو مواجه شوید.

عناوین اصلی