• Polymerase chain Reaction

  آشنایی با روش تشخیص PCR

  آشنایی با روش تشخیص PCR

  یکی از روش‌های نوین شناخت و تشخیص بیولوژیک، واکنش زنجیره‌ای پلیمریزاسیون (PCR) می‌باشد. در یک جمله:«PCR روش شناسایی ماده بیولوژیک مورد آزمون بر پایه یکی از ژن‌های اختصاصی آن ماده است.»

 • تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی

  تعیین جنسیت قناری با استفاده از نشانگر‌های ژنتیکی

  تعیین جنسیت اغلب پرندگان ازجمله قناری، تا زمان بلوغ و حتی گاهی بعد از بلوغ امری نسبتاً مشکل است. امروزه با پیشرفت روش‌های مولکولی، تعیین جنسیت جانداران در هر مرحله از زندگی میسر می‌باشد.

عناوین اصلی