• صدور مجوز شکار 200هزار پرنده وحشی توسط محیط زیست تهران

    صدور مجوز شکار 200هزار پرنده وحشی توسط محیط زیست تهران

    مسئولان محیط زیست تصمیم گرفته‌اند در استان تهران به میزان «نامحدود» پروانه شکار پرنده صادر کنند. یعنی هر متقاضی که با اسلحه مجاز به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مراجعه کند، می‌تواند مجوز شکار پرنده دریافت کند.

عناوین اصلی