• ماهی آنجل سفید خجالتی (White Blushing Angel)

    ماهی آنجل سفید خجالتی

    ماهی آنجل سفید خجالتی (White Blushing Angel) گونه‌ای از ماهی‌های آنجل است که دارای رنگ سفید می‌باشد. برخی از آن‌ها دارای رنگ زرد بر روی سر هستند.

عناوین اصلی