ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بوقلمون برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey)

بوقلمون برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey) ۱۳۹۷/۷/۳۰ 10:05:15 AM

بوقلمون نژاد برنز سینه پهن (Broad-breasted Bronze Turkey) بومی شمال آمریکا بوده و مخصوص سفره غذا توسعه یافته است. رنگ آن مشابه بوقلمون‌های وحشی است، اما اندازه و شکل این دو با یکدیگر متفاوت است.

عناوین اصلی