ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب شلزویگ

اسب شلزویگ (Schleswig Coldblood)

اسب شلزویگ (Schleswig Coldblood) ۱۳۹۷/۷/۲۸ 11:39:21 AM

اسب نژاد شلزویگ (Schleswig Coldblood) اسبی خوش‌بنیه دارای جثه کوچک و سنگین و متعلق به شمالی‌ترین منطقه آلمان یعنی شلزویگ هلشتاین در مرز دانمارک است.

عناوین اصلی