ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ نیوفاندلند (Newfoundland dog)

سگ نیوفاندلند (Newfoundland dog) ۱۳۹۷/۷/۲۶ 11:47:29 AM

سگ نیو فاندلند (Newfoundland dog) سگی است آرام، قدرتمند، بسیار بزرگ جثه که دارای سری پهن و سنگین می‌باشد. سگی است عالی جهت محافظت، بسیار شجاع، جدی، باهوش و مطیع صاحبش.

عناوین اصلی