ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

جلد کردن کبوترها

جلد کردن کبوترها ۱۳۹۸/۳/۱۸ 10:20:03 PM

حیوان یا کبوتر وقتی خریداری می‌شود، زمانی برای آشنا شدن با پشت بام و دیگر کبوتر ها لازم دارد تا "جلد" شود و یا بقول معروف سیتیزن و شهروند پشت بام خانه شود.

جلد کردن کبوترها

جلد کردن کبوترها ۱۳۹۷/۷/۲۵ 1:05:29 PM

کبوتر نر به پرنده ماده عشق می‌ورزد. می‌توانید از این عشق برای جلد کردن کبوتر استفاده کنید.

عناوین اصلی