• جلد کردن کبوترها

    جلد کردن کبوترها

    حیوان یا کبوتر وقتی خریداری می‌شود، زمانی برای آشنا شدن با پشت بام و دیگر کبوتر ها لازم دارد تا "جلد" شود و یا بقول معروف سیتیزن و شهروند پشت بام خانه شود.

  • جلد کردن کبوترها

    جلد کردن کبوترها

    کبوتر نر به پرنده ماده عشق می‌ورزد. می‌توانید از این عشق برای جلد کردن کبوتر استفاده کنید.

عناوین اصلی