• میکسوبولوس سربرالیس (Myxozoma cerberalis)

    بیماری چرخش ماهی

    یک بیماری مزمن خطرناک است که عمدتاً در قزل‌آلاهایی که در استخرهای خاکی پرورش داده می‌شوند بخصوص در مرحله نوزادی رخ می‌دهد. عامل این بیماری هاگ با اسپور تک یاخته‌ای بنام میکسوبولوس سربرالیس و یا بیماری چرخش (Whirling disease) می‌باشد.

عناوین اصلی