• بیماری کپک گرده در زنبورعسل

    بیماری کپک گرده در زنبورعسل

    بیماری کپک گرده در زنبورعسل همان طور که از اسم آن مشخص است، فقط گرده را درگیر می‌کند. عامل آن نوعی قارچ به نام بلسیا آلویی است و از این نظر که ذخایر غذایی را از بین می‌برد، حایز اهمیت است.

عناوین اصلی