ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

بلسیا آلویی

بیماری کپک گرده در زنبورعسل

بیماری کپک گرده در زنبورعسل ۱۳۹۶/۴/۲۴ 10:01:39 AM

بیماری کپک گرده در زنبورعسل همان طور که از اسم آن مشخص است، فقط گرده را درگیر می‌کند. عامل آن نوعی قارچ به نام بلسیا آلویی است و از این نظر که ذخایر غذایی را از بین می‌برد، حایز اهمیت است.

عناوین اصلی