ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیماری نوزاد پودری powdering brood

بیماری نوزاد پودری powdering brood ۱۳۹۶/۴/۳۱ 9:41:53 AM

بیماری نوزاد پودری powdering brood فقط لاروها را مبتلا می‌کند. عامل آن باکتریی به نام باسیلوس پولویفاسینس است که گرم مثبت بوده واسپور تولید می‌کند.

عناوین اصلی