ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

نژاد غاز

معرفی انواع نژاد غاز

آشنایی با پرورش غاز (بخش اول)

آشنایی با پرورش غاز (بخش اول) ۱۳۹۶/۲/۲۸ 10:20:55 AM

غازها توانایی زیادی در سازش با شرایط محیطی جدید برای زندگی دارند. زیرک‌ترین پرنده‌های اهلی هستند و حافظه‌ای بسیار قوی دارند و هرگز به کانی‌بالیسم دچار نمی‌شوند. زرده تخم غاز کم‌آب‌تر و چرب‌تر از تخم‌مرغ است.

عناوین اصلی