• سگ بریارد (Briard)

    سگ بریارد

    بریارد سگ گله بزرگ جثه و عضلانی دارای موهای موجدار و پوشش مضاعف می‌باشد. اصولاً برای کار درمزرعه پروش یافته و به نظر می‌رسد که زندگی می‌کند تا چوپان هر موجودی باشد! اصولاً مهربان اما دارای غریزه دفاعی قوی.

عناوین اصلی