ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ بریارد

سگ بریارد (Briard)

سگ بریارد (Briard) ۱۳۹۶/۱/۱۶ 10:31:25 AM

بریارد سگ گله بزرگ جثه و عضلانی دارای موهای موجدار و پوشش مضاعف می‌باشد. اصولاً برای کار درمزرعه پروش یافته و به نظر می‌رسد که زندگی می‌کند تا چوپان هر موجودی باشد! اصولاً مهربان اما دارای غریزه دفاعی قوی.

عناوین اصلی