ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برنامه ریزی ساخت سالن شیردوشی

برنامه ریزی ساخت سالن شیردوشی ۱۳۹۵/۲/۱۱ 7:21:23 PM

سالن شیردوشى حدودا یک چهارم هزینه هاى ساخت یک دامدارى شیرى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراین طراحى، اندازه و درجه اتوماسیون آن از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

عناوین اصلی