ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد وست فالین (Westphalian Horse)

اسب نژاد وست فالین (Westphalian Horse) ۱۳۹۷/۷/۱۰ 12:08:11 PM

اسب نژاد وست فالین (Westphalian Horse) خویشاوندی نزدیکی با اسب هانورین دارد و در منطقه نوردرین وست فالن در شمال غرب آلمان پرورش داده شده است.

عناوین اصلی