• سگ ناپولیتن ماستیف (Neapolitan Mastiff)

    سگ ناپولیتن ماستیف

    سگ ناپولیتن ماستیف (Neapolitan Mastiff) سگی با ظاهری جدی، قدرتمند و عضلانی است. علیرقم ظاهر خشمناک و دیو مانند دارای خلق و خویی آرام و بدور از خشم و کینه است.

عناوین اصلی