ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عفونت میکروبی در مرغان تخم گذار

عفونت میکروبی در مرغان تخم گذار ۱۳۹۴/۷/۱۲ 11:32:40 AM

ارتباط بین تخم مرغ و سلامتی جامعه انسانی به عنوان مصرف کننده این ماده غذایی در درجه اول به محتویات میکروبی تخم مرغ تازه تولید شده بستگی داشته، در مرحله بعد آلودگی ناشی از محیط مطرح می شود.

عناوین اصلی