ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

واکسن‌های باکتریایی دامی

واکسن شاربن علامتی

واکسن شاربن علامتی ۱۳۹۷/۷/۲ 11:57:49 AM

واکسن شاربن علامتی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری شاربن علامتی در نشخوارکنندگان و نتاج آنها استفاده می‌شود. ایت واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی