ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

هیبرید

حیوانات دورگه (هیبرید)

حیوانات دورگه (هیبرید) ۱۳۹۴/۶/۳۱ 12:38:01 PM

حیوانات دورگه (هیبرید) حیواناتی هستند که حاصل جفت‌گیری دو حیوان متفاوت ولی با ژن نزدیک به هم می‌باشند.

عناوین اصلی