ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

تشخیص بیماری لامپی اسکین

تشخیص بیماری لامپی اسکین ۱۳۹۷/۷/۱ 1:44:54 PM

تشخیص اولیه از طریق مشاهده ضایعات مشخص پوستی و یا دهانی می‌باشد. تشخیص قطعی بیماری فقط توسط دامپزشک و آن هم با برداشتن نمونه‌های پوستی و ارسال به آزمایشگاه مقدور می‌باشد.

عناوین اصلی