ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ندول پوستی

نشانه های بیماری لامپی اسکین در گاو

نشانه های بیماری لامپی اسکین در گاو ۱۳۹۷/۷/۱ 12:56:50 PM

پس از گذراندن دوره کمون بیماری با تب و ترشح اشک، افزایش ترشحات بینی، از دست دادن اشتها، کاهش تولید شیر، افسردگی و عدم تمایل به حرکت آغاز می‌شود. پس از آن ندول‌های پوستی ظهور پیدا می‌کند.

عناوین اصلی