• بیماری فوت رات (Foot rot)

    بیماری فوت‌رات

    بیماری فوت‌رات (Foot rot) مهم‌ترین بیماری سم در گوسفندان است که توسط ۳ میکروب مهم ایجاد می‌شود: دیکلوباکتر نودوزوس (Dichelobacter nodosus) فوزوباکتریوم نکروفوروم (Fusobacterium necrophorum) اسپیروکت‌ها از جنس تروپنوما (Treponema)

  • پودر ضدعفونی سم

    سم شو

    این دارو جهت ضدعفونی و درمان گندیدگی سم استفاده می‌شود.

عناوین اصلی