ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سلول بنیادی

دانشمندان ژاپنی با تزریق سلول بنیادی به موش، کبد تولید کردند

دانشمندان ژاپنی با تزریق سلول بنیادی به موش، کبد تولید کردند ۱۳۹۲/۴/۱۴ 1:25:26 PM

تاکنون سعی این بوده که در آزمایشگاه اندام یا عضو را با بکارگیری سلولهای بنیادی پرورش دهند و بعد آن را به بدن پیوند بزنند؛ اما دانشمندان ژاپنی نشان دادند بافتهای نابالغ می‌توانند به جای آزمایشگاه در بدن میزبان بالغ و کارآمد شوند.

عناوین اصلی