ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ISOCARBIJET - Sodium Bicarbonate 1.3%

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت)

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 12:38:08 PM

محلول ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم (% 1/3) با اسمولاریته 309 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت زوفا می‌باشد.

عناوین اصلی