ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

CALCIGLUCOJET

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت)

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۷ 3:29:10 PM

سرم هیپرتونیک قندی به همراه مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر). محلول تزریقی جهت درمان تب شیر و کمبود گلوکز و مواد معدنی (کلسیم، منیزیم و فسفر) در گاو، گوسفند و اسب می باشد.

عناوین اصلی