ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

محلول استریل تزریقی - estroPLAN

کلوپروستنول سدیم (استروپلان)

کلوپروستنول سدیم (استروپلان) ۱۳۹۲/۲/۱۷ 4:25:48 PM

پروستا گلاندین‌ها در سیستم تناسلی اعمال زیادی را انجام می‌دهد. هر میلی‌لیتر داروی استروپلان حاوی 250 میکروگرم کلوپروستنول سدیم می‌باشد.

عناوین اصلی