ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

هالوژن

هالوژن ها

هالوژن ها ۱۳۹۷/۶/۲۲ 11:02:37 AM

هالوژن‌ها شامل مواد یدی، کلرین، فلورین و برومین می‌شود. کلرین و یدین بیشتر مصرف می‌شود.

عناوین اصلی