• هالوژن ها

    هالوژن‌ها

    هالوژن‌ها شامل مواد یدی، کلرین، فلورین و برومین می‌شود. کلرین و یدین بیشتر مصرف می‌شود.

عناوین اصلی