• سگ مینیاتور پینچر (Miniature Pinscher)

    سگ مینیاتور پینچر

    مینیاتور پینچر سگی است با جثه کوچک، عضلانی و پوشش نرم و براق. مینیاتور پینچر سگی کوچک، سرسخت و بسیار وابسته می‌باشد. این نژاد مغرور و شجاع علاقه زیادی به پارس کردن دارد.

عناوین اصلی